Pridružite nam se besplatno!

Postanite Agoda partner

 

5 razloga za partnerstvo sa Agoda

  • Agoda pogodnosti: Agoda nudi više od 750.000 hotela u 110 zemalja, visoke provizije na svaku prodaju i dugoročnu mogućnost praćenja (cookies), kako bi vam pomogli u stvaranju prometa.


  • Besprijekorno iskustvo korisnika: Sa nagrađivanim dizajnom, Agoda web stranica nudi kupcu besprijekorno iskustvo i rezultira visokom konverzijom.


  • Svestrana tehnologija: Agoda koristi najnaprednije sofisticirane alate, lake za upotrebu. Pomažemo vam odabrati one najbolje i direktno ih ugraditi u vašu stranicu.


  • Višejezičnost: Agoda alati i podaci o hotelu podržani su u više od 37 jezika i valuta. Omogućavaju vašoj web stranici prilagodbu posebnim regijama.


  • Partner support: Agoda Partner pruža brzu i efektivnu komunikacijsku podršku stručnog tima za podružnice.

Partneri Podružnice

Sa pristupom u više od 750.000 + hotela, Agoda Program Podružnica dokazano ima snažan opseg prometa. Program kombinira naše najbolje alate i ...(Saznaj više)

Partneri Poduzetnici

Da biste se kvalificirali za Poduzetna Rješenja, morate posjedovati veliku putničku web stranicu ili biti srednja ili velika kompanija. Kriteriji za Poduzetnička rješenja ...(Saznaj više)

Putnički Agenti

Naš centar Putničkih agenata koristi napredna rješenja hotelskih rezervacija za davatelje putovanja. Omogućava većem broju operatera u putničkoj agenciji... (Saznaj više)