Agoda
partners

Спестете до 60% комисиона!

Ние се развиваме бързо, Вашите бенефити също.
Присъединете се към нашата партньорска програма днес.
Регистрирайте се сега

Станете наш партньор и започнете да получавате приходи от трафика си днес!

1 550 000+ обекта

Нашата огромна база от хотели и обекти за отдаване под наем, осигуряват възможно най-добрия и богат избор за Вашите клиенти.

Повече приходи

Ние постоянно оптимизации, което означава, че повече от Вашия трафик ще се превърне в реални резервации и плащания.

Многоезичнен/о

Сайтът на Agoda, приложението и промоциите са достъпни на 38 езика. Така вие по-лесно можете да общувате с клиентите.

Поддръжка

Нашият екип е готов да ви помогне да станете част от партньорската ни програма.

Данни на една ръка разстояние

Следете вашите резервации, печалби и още много други на специалния панел съдържаща подробни детайли.

Лесна интеграция

Не сте на ти с техниката? Няма проблем!
Нашите специални промоционални инструменти ще ви помогнат да започнете само след минути.

Започнете